Voorrangsregels

Voorrangsregels

Volgorde van voorrang

 • Voorrangsvoertuig (blauw licht + sirene)
 • Politie, verkeersregelaars, die aanwijzingen geven
 • Verkeerslichten
 • Verkeersborden en verkeerstekens langs en op de weg
 • Verkeersregels

Voorrang verlenen = de betrokken bestuurders in staat stellen ongehinderd hun weg te vervolgen.

 • Voorrangsvoertuigen (blauw zwaailicht, sirene) hebben altijd voorrang.
 • Bestuurders van rechts moet je voorrang verlenen, tenzij dit door voorrangsborden anders is geregeld.
 • Rechtdoor op dezelfde weg gaat voor t.o.v. afslaand verkeer.
 • Bij ‘bijzondere manoeuvres’ gaat al het andere verkeer voor, dus ook voetgangers.
 • De afslaande bestuurder die een korte bocht (rechtsaf) maakt, gaat voor op de afslaande bestuurder die een lange bocht (linksaf) maakt, tenzij die lange bocht bestuurder een tram of voorrangsvoertuig is.

Bestuurders zijn alle weggebruikers, behalve voetgangers.
LET OP: Dus ook een koetsier, een ruiter te paard of iemand die met een paard loopt, vee begeleidt of bewaakt, iemand met een handkar is een bestuurder.

Text Box: Voetgangers zijn: personen die lopen, skeeleren, rolschaatsen, steppen, skateboarden, bestuurders van een gehandicaptenvoertuig, lopen met een motorfiets of (brom)fiets  of hond aan de hand.

Voetgangers  hebben slechts voorrang als

 • een voetganger op een zebrapad loopt of dit kennelijk gaat doen;
 • een bestuurder een ‘bijzondere manoeuvre’ maakt;
 • de bestuurder over het trottoir de weg op moet rijden;
 • jij afslaat, terwijl de voetganger rechtdoor gaat op dezelfde weg.
 • Text Box: Bij een wegversmalling met het ronde bord F5 (zie afbeelding) moet je al het verkeer -inclusief voetgangers- uit de tegengestelde richting voor laten gaan.
 • LET OP: Bij het vierkante bord F6 moet je ook naderende voetgangers voor laten gaan!
 • bij een tram- of bushalte waar geen wachtplaats is voor passagiers.

LET OP:

 • Op een voorrangskruising heeft een voetganger géén voorrangsrechten.
 • Een militaire motorvoertuigen colonne, uitvaartstoet of voorrangsvoertuig heeft altijd voorrang  t.o.v. een voetganger, ook als deze een zebrapad wil gebruiken.
 • Op een erf mogen voetgangers de gehele weg gebruiken, maar zij hebben er geen voorrangsrechten.
 • Een bestuurder op een onverharde weg moet voorrang geven aan bestuurders op de ‘gewone’ weg, maar niet aan voetgangers.

Bestuurders moeten blinden, voorzien van een witte stok met één of meer rode ringen, en overigens alle personen die zich moeilijk voortbewegen, voor laten gaan.

Text Box: Een tram heeft op een kruispunt waar de voorrang niet geregeld wordt door verkeerslichten, verkeersborden of verkeerstekens, altijd voorrang op alle weggebruikers (m.u.v. voorrangsvoertuigen). Dus ook op voetgangers. Het maakt niet uit of de tram van rechts of van links komt.

 • Je moet een tram voorrang verlenen, zowel van links als rechts komend, tenzij dit door voorrangsborden of verkeerslichten anders is geregeld.
 • Trams hebben ook voorrang als zij afslaan, ook als jij rechtdoor op dezelfde weg gaat.
 • De tram die de rotonde verlaat heeft voorrang op het verkeer dat de rotonde blijft volgen.

Een tram moet wel voorrang geven aan voetgangers, die oversteken of kennelijk gaan oversteken op een zebrapad.

Autobus

Text Box: Binnen een bebouwde kom moet je een autobus voorrang geven bij een bushalte, als deze met een richtingwijzer aangeeft dat hij wil wegrijden. Dat geldt zowel achteropkomend als tegemoetkomend.

Buiten de bebouwde kom moet een autobus jou voorrang geven als hij wil wegrijden van een bushalte.

Rouwstoet

Text Box: Een rouwstoet is herkenbaar aan de zwarte vlag met witte strepen

De onderstaande  voorrangsregels gelden alleen op gelijkwaardige kruisingen en als de voertuigen van de rouwstoet voorzien zijn van officiële rouwstoetvlaggen.

Het eerste voertuig van een rouwstoet moet zich aan de normale voorrangsregels houden.

Nader je de volgauto's van een rouwstoet, dan gelden de volgende regels:

 • Je mag een rouwstoet bestaande uit motorvoertuigen niet doorsnijden.
 • Weggebruikers moeten op een gelijkwaardige kruising voorrang verlenen aan de volgauto's van een rouwstoet, ongeacht van welke kant de rouwstoet komt en ongeacht of de rouwstoet rechtdoor gaat of afslaat.
 • Voor de rouwstoet gelden de normale voorrangsregels op voorrangskruisingen, rotondes, kruispunten met verkeerslichten, invoegstroken en uitritten.
 • Een voetganger of een bestuurder van een gehandicaptenvoertuig die een zebrapad wil oversteken, moet een naderende rouwstoet voor laten gaan.

Een rouwstoet heeft voorrang t.o.v. een autobus die van een bushalte binnen de bebouwde wil wegrijden.

Voor een uitvaartstoet met rouwkoetsen bestaan geen bijzondere verkeersregels, want dit zijn geen motorvoertuigen. Een bestuurder van een rouwkoets die deel uitmaakt van een uitvaartstoet, moet zich aan de normale verkeersregels houden.

Militaire colonne

Text Box: LET OP:

Als een militaire colonne of uitvaartstoet een kruispunt nadert, gelden de normale voorrangsregels op een gelijkwaardige kruising. Zij moeten verkeer van rechts dus voor laten gaan en ook een tram, die van links komt.

 • Motorvoertuigen van een militaire colonne mag je niet doorsnijden, ook niet als zij afslaan.
 • Een militaire motorvoertuigen colonne, uitvaartstoet of voorrangsvoertuig heeft altijd voorrang  t.o.v. een voetganger, ook als deze een zebrapad wil gebruiken.
 • Als een militaire colonne eenmaal door een groen verkeerslicht gaat, mogen alle volgauto’s door blijven rijden, ook als het  verkeerslicht rood wordt. Het overige verkeer moet dan wachten, want het mag de colonne niet doorsnijden.
 • Als een militaire colonne eenmaal door een groen verkeerslicht gaat, mogen alle volgauto’s door blijven rijden, ook als het  verkeerslicht rood wordt, maar dat geldt niet voor een burgerauto die per ongeluk tussen de militaire voertuigen is gekomen. Die moet wachten en daardoor de militaire voertuigen erachter ook.
 • Een militaire colonne heeft voorrang t.o.v. een autobus die van een bushalte binnen de bebouwde wil wegrijden.