Formulier voor herroeping

Dit formulier alleen invullen en versturen als je als consument de overeenkomst wilt herroepen.
Opzeggen kan tot 14 dagen na je aanmelding.


Wij betalen het bedrag waar je recht op hebt zo spoeding mogelijk terug, uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van de herroepingsverklaring.


Aan: TET/TICKEN, service@tet.nl
Datum: 30-09-2023
Ik deel u hierbij mede dat ik onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst herroep:


Aankoopdatum *: - - (dd-mm-jjjj)


Selecteer de cursus en het bijbehorende pakket:Het terug te betalen bedrag moet overgemaakt worden op

Verzenden