Klachtenprocedure

Bij TET® hechten wij veel waarde aan onze klanten en streven we naar hun tevredenheid. Jouw mening is belangrijk voor ons. Als je een klacht hebt, laat het ons alsjeblieft weten. Wij waarderen het als je ons de kans geeft om jouw klacht op te lossen.

Bij TET® hanteren we een duidelijke klachtenprocedure. Zodra je een klacht indient, zal Sterre deze in behandeling nemen en je binnen één werkdag een inhoudelijke reactie geven.

Mocht een klacht onverhoopt niet naar tevredenheid van beide partijen worden opgelost, dan wordt deze beschouwd als een 'geschil'. Geschillen tussen consumenten en TET® met betrekking tot de totstandkoming of uitvoering van overeenkomsten voor door TET® geleverde producten en diensten kunnen worden voorgelegd aan de Geschillencommissie via het Europees ODR Platform, zowel door TET® als door de consument.